Elektrikári, Nemecko, Stuttgart

Relia Group Slovakia

26.00€/hod.

Stará Ľubovňa, Slovensko

Elektrotechnika a energetika, Stavebníctvo

Živnosť

Reakcia na ponuku

Súhlasím, aby spoločnosť Relia Group Slovakia (ďalej aj ako „Zamestnávateľ “) a spoločnosť simpleoo, s.r.o. spracovali manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky moje osobné údaje uvedené v tejto reakcii na pracovnú ponuku a v jej prílohách, a to na účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie a vyhľadania vhodného pracovného miesta. Fotografia a videovizitka sú Osobitnou kategóriou osobných údaje, ktorých spracovanie je možné len s mojím písomným súhlasom. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky. Som si vedomý/á svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti a moje osobné údaje budú zlikvidované.

© 2017 simpleoo. Created by vibration.sk